Dialog se stínem – démonem (TS speciál)

Dialog se stínem, Dialog s démonem Jan Komeda

Jak se vymanit z nekonečných cyklů našich nevědomých programů?

Dosáhněte vyššího stupně vnitřní jednoty, míru, sebepřijetí a sebelásky.

„Dialog se stínem“ alias „Dialog s démonem“ je jedna z nejúčinnějších praktik, jak prožitkem objevit síly, které nás z úrovně podvědomí či nevědomí ovládají, aniž si toho jsme v běžném životě vědomi. Jde o velmi účinnou techniku, kdy v bezpečném prostředí, mají účastníci možnost ponořit se do hloubky své psychiky a porozumět jak změnit své podprogramy, které již neslouží. Postupným přijetím svého stínu dosahujeme vyššího stupně vnitřní jednoty a míru a díky tomu plnějšího sebepřijetí a sebelásky.

Carl Gustav Jung hovoří o stínech. Tantra a mnoho dalších učení používá označení démoni. Jde o stejný princip a to složku naší psychiky, kterou jsme z mnoha různých důvodů, potlačili z vědomí do podvědomí či nevědomí. To že v sobě ale něco potlačujeme, neznamená, že nás to neovlivňuje. Naopak čím více úsilí potlačení určitých svých aspektů věnujeme, tím více energie nás to stojí a daný princip nás tím více ovládá.

Touto praktikou provádíme ročně stovky účastníků. Pro naprostou většinu z nich je to silný moment, který vede k objevení mnoha osobních aspektů a především motivuje k věnování se této tematice.

Dialog s démonem – pro koho je seminář určen

a) Je určen na jedné straně pro účastníky bez jakýchkoliv zkušeností. Vše potřebné bude vysvětleno na místě. Tento typ cvičení využíváme i v dalších seminářích, kde se pracuje s transformací stínu, ale v tomto celodenním formátu můžeme věnovat více času individuálním zpětným vazbám a jít tak více do hloubky.

b) Pro všechny účastníky, kteří se s touto praxí již setkali na jiném, ne takto specializovaném semináři. Je důležité projít si touto praktikou vícekrát, abychom využili její plný potenciál pro integraci nevědomých částí psychiky do vědomí.

Celým seminářem si prochází každý sám za sebe i když se využívá i spolupráce s dalšími ve skupině. Seminář probíhá v civilním oblečením bez nutnosti vstupovat do fyzických kontaktů s dalšími členy skupiny.

 

Přihláška na kurz

V páru? Ne Ano
Souhlasím s podmínkami
Souhlas s ochranou a nakládáním osobních údajů GDPR

Přihláška na kurz

V páru? Ne Ano
Souhlasím s podmínkami
Souhlas s ochranou a nakládáním osobních údajů GDPR