Autogenní trénink – účinná relaxace a autosugesce (2 večery)

Autogenní trénink Jan Komeda

Chcete se naučit relaxovat, hluboce regenerovat v krátkém čase a meditovat?

Přejete si zvládat lépe svůj stres a emoce?

Autosugesce - metoda na změnu osobních a rodinných vzorců a účinná podpora při pouštění závislostí včetně kouření!

Autogenní trénink podle J.H. Schultze je evropskou, tradiční a nejrozšířenější tréninkovou metodou založenou na relaxaci. Autogenní trénink má za cíl navodit svalové (fyzické) a duševní (psychické) uvolnění a vyrovnanost v prvním stupni. Na vyšším stupni, v hluboce relaxovaném a meditativním stavu, umožňuje pomocí autosugesce osobní seberozvoj. Je to jedna z metod, která pomáhá měnit vzorce uložené v podvědomí.

Po jejím zvládnutí dokážeme mnohem častěji setrvávat ve vyrovnaném stavu s pocitem příjemného uvolnění. V mnohem větším počtu situací dokážeme rychle nalézt svůj střed a zvládnout tak situaci bez nekontrolovaného propadnutí se nevědomým emocím. Pomáhá při odnaučení se kouření, změně negativního životního postoje na pozitivní atd.

Jde o účinnou metodu autosugesce, která se dá bezpečně využívat na změnu podvědomých vzorců jednání, které jsme na sobě objevili, již nám neslouží a rozhodneme se je pustit nebo přepsat vzorcem, který vnímáme v naší aktuální situaci jako mnohem prospěšnější pro nás.

Autogenní trénink staví na dvou základních principech: relaxace a koncentrace. Relaxací se rozumí uvolnění svalstva, ale v rozšířeném významu i duševní uvolnění. Svalové uvolnění umožňuje na základě fyziologických souvislostí navodit klid duševní a současně uklidnit a zharmonizovat i činnost vnitřních orgánů. Koncentrace při autogenním tréninku spočívá v soustředění se na určitou představu, která pak ovlivňuje organismus. Relaxovaný stav zvyšuje její účinek.

Proč Autogenní trénink?

S touto metodou pracuji ve svém osobním životě a praxi již přes 30 let. Na sobě i na stovkách účastníků kurzů jsem pozoroval, jak je to přístupný a velmi účinný prostředek i pro lidi, pro které jsou jiné typy meditací a relaxací na začátku náročné.

Proč se věnovat autogennímu tréninku:

 • jedna z nejlépe zvládnutelných relaxačních a meditačních technik (výzkumně ověřena její účinnost)
 • vstupní trénink pod vedením zkušeného lektora a následná pravidelná cvičení bez závislosti na další osobě, místě, čase, pomůckách a zcela zdarma
 • při dlouhodobém využívání pomáhá snižovat a lépe zvládat stres a úzkostné stavy
 • seberozvoj a sebepoznání (včetně účinné podpory při odnaučení se kouření, dalších negativních návyků či závislostí, problémech v jednání s lidmi nebo v psychicky podmíněných nedostatcích v oblasti sexuality …)
 • harmonizace a zvýšení vnitřního klidu
 • podpora zdravějšího spánku
 • zmírnění až vymizení některých bolestí
 • větší soustředěnost a výkonnost (studium, práce, sport)
 • podpora zlepšení vztahů (snížení konfliktů a podráždění)

AUTOGENNÍ TRÉNINK – struktura cvičení a workshopu

Cvičení, která se provádějí třikrát denně, jsou strukturována do systému s dvěma úrovněmi.

V rámci relaxace se vztahujeme k pocitům, které jsou našemu tělu vesměs známé, jen nejsme zvyklí s nimi pracovat vědomě. V rámci tohoto večerního workshopu se naučíme, strukturu a průběh základní úrovně relaxace, včetně praktického zažití.

A) Základní úroveň (první večer 19:00-22:00 – (10. 1. 2020) se skládá ze šesti cvičení. Patří k nim nácvik pocitu – těmito úrovněmi projdeme první večer:

 1. příjemné tíže
 2. vnějšího tepla
 3. vnímání klidného dechu
 4. pravidelného tepu srdce
 5. vnitřního tepla
 6. chladu na čele

B) Vyšší stupeň (druhý večer 19:00-22:00 – 13. 2. 2020) se následně soustředí na individuální témata, která si přeje každý sám za sebe zpracovat. Pozitivními formulacemi si sami za sebe autosugescí vkládáme nové vzorce jednání, které si přejeme ve svém životě dále uplatnit. Toto bude hlavním tématem druhého večera, kdy využijeme schopností získaných v rámci prvního večera, na které budou k dispozici 4 týdny na trénink.

Výhodou této metody je, že jsme v průběhu tréninku v hluboké relaxaci a meditaci. Tím se zesiluje její účinnost, ale současně jsme schopni celý proces svým vědomím vést a sledovat. Po kratším tréninku uplatňujeme metodu sami na sebe.

Podstatné principy metody je možné zvládnout během dvou večerů a pak je možné trénovat a využívat metodu zcela samostatně ve svém soukromí.

Podívejte se, jak významné je využít metod, které pracují s naším podvědomím a ne jen vědomím. Bruce Lipton o tom hovoří příjemně a srozumitelně.

AUTOGENNÍ TRÉNINK – POKROČILOST KURZU

Tyto dva večerní workshopy kombinují teoretický výklad, mluvené slovo, cvičení na uvolnění se a meditační techniky na zklidnění a přivedení se do stavu tady a teď.  Následně zahájíme nácvik základního stupně Autogenního tréninku a budeme pokračovat do slovem a hudbou vedené meditace vyššího stupně s autosugescí.

Absolvování kurzu nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti. Kurz probíhá v příjemné atmosféře, kde se udržuje především bezpečný prostor. Žádná z technik není intimního charakteru. Vše probíhá v pohodlném civilním oblečení. Každý účastník praktikuje sám za sebe.

Po tomto workshopu většina účastníků odchází příjemně uvolněna a nabita energií s dovedností samostatně trénovat a praktikovat relaxaci a autosugesci.

Celkový přehled všech kurzů najdete na záložce Kurzy. Aktuální vypsané termíny naleznete v záložce Kalendář akcí.

Přihláška na kurz

Autogenní trénink – účinná relaxace a autosugesce (2 večery)
V páru?
Ano
Ne
Souhlasím s podmínkami
Souhlas s ochranou a nakládáním osobních údajů GDPR
Přihlásit se