Kurzy

Na této stránce vysvětlujeme, jak na sebe jednotlivé kurzy navazují. Všechny aktuálně vypsané termíny najdete v kalendáři a je možné je darovat i formou dárkových poukazů.

Tematické řady kurzů

Kurzy probíhají v několika tematických řadách a v jejich rámci mají doporučené nebo závazné pořadí. Program je sestaven tak, aby jeho účastníci mohli ovládnout základy kouzla Umění milování během jednoho roku. Se všemi dovednostmi obsaženými v celém programu se bezpečnou, zábavnou a vzrušující formou prožitkových seminářů dá seznámit během dvou až tří let. Záleží na času a energii, kterou můžete věnovat kurzům a praktikování dovedností ve svém soukromí. Osvojené dovednosti a uvědomění pak přináší zásadní zkvalitnění života na další desetiletí.

Doporučená návaznost seminářů

Večerní vstupní kurzy (3-5 hodin) jsou určeny především pro účastníky, kteří se k dané tematice přibližují poprvé nebo se v rámci kratšího setkání chtějí seznámit s lektory a jejich přístupem.

Víkendový program (většinou sobota od 10:00 do neděle 18:00) je určen všem , kteří již chtějí proniknout do všech důležitých témat a chtějí začít měnit svůj život postupně, připravit se na roční a víceleté výcviky nebo nemají možnost se účastnit týdenních bloků, z kterých jsou roční výcviky tvořeny.

Roční výcviky (nejčastěji 4 týdny=bloky během 12 měsíců, tj. pondělí nebo úterý večer až neděle) odpoledne) jsou velmi komplexní výcviky věnující se dané tematice do hloubky. Skupina se uzavírá prvním blokem a většina účastníků pak jde společně a praktikuje mezi jednotlivými bloky.

Doporučená nebo stanovená návaznost je u kurzů zvýrazněna zkratkou na konci názvu kurzu a uvedena v popisu každého kurzu, kterého se týká. Např. masážní kurzy jsou identifikovány zkratkou M1 až M4 a víkend pro profesionály M5. Úvodní kurzy z každé řady opakujeme 3x až 4x za rok. Některé pokročilé kurzy jen jednou ročně. Je vhodné přihlásit se na kurz co nejdříve, často bývají obsazeny několik týdnů před jejich konáním a navíc při včasném přihlášení a úhradě získáte výhodnější cenu.

Optimální je absolvovat celý program postupně navazujících kurzů. Je však možné, že vám některé téma bude na počátku mnohem bližší než jiné. Přestože právě tématům, která se nás hluboce dotýkají, bychom se měli věnovat nejvíce, respektujeme hranice každého z účastníků. Absolvovat je možné i jednotlivé vybrané kurzy, při respektování jejich návaznosti v rámci dané řady. Použité zkratky na konci názvů kurzů mají tento význam:

  1. 16D (16 Dovedností pro šťastný vztah) – 16D1 a 16D2 – zaměření na vztahy – večerní kurzy
  2. UM (Umění Milování) – UM1 až UM3 – zaměření na vztahy – víkendové kurzy
  3. M (Masáže a vědomý dotek) – M1 až M5 – víkendové kurzy
  4. TS (Transformace Stínu a potlačené Já) – TS1 až TS4 – 4 denní kurzy  víkend + 2 dny
  5. Cesty transformace – ucelené roční výcviky. Většinou 4 týdenní bloky v jedné uzavřené skupině. Je to roční tantrický výcvik „Posvátné tělo, vášnivý duch“ a roční výcvik tantrické masáže.
  6. 2LV (2vouLetý Výcvik „Umění milování – tantra a další směry v 2letém výcviku“)
  7. bez zkratek (Setkání, oslavy, Play party, rituály a praktika)
  8. Seznamka trochu jinak
  9. Výcviky pro profesionály

Které kurzy jsou vhodné jako první krok?

Je několik vhodných způsobů, jak zahájit seberozvoj a rozvoj svého vztahu v rámci naší školy. Pokud si přejete přijít se podívat na naši práci a objevit, jak příjemná cesta to může být, je vhodným buď jeden z večerních seminářů „Jak rozvíjet partnerské vztahy láskou, blízkostí a intimitou“ a nebo vstupní víkendový kurz „Umění milování – úvodní víkendový kurz“.

Pokud chcete okusit všechna témata, která vyučujeme a současně se nabít energií na podzim je silným zážitkem i ŽivotaBudič – BEST TASTE.

Pro ty z vás, kteří místo víkendu preferujete večerní kurzy a jdete v páru, je ideálním vstupem cyklus pěti večerů „Štěstí ve vztahu – 16 DOVEDNOSTÍ v pětidílném cyklu“. Jdete-li jako jednotlivec, je skvělou příležitostí Seznamka trochu jinak. Dále cyklus rovněž pěti večerů ale uzpůsobený pro jednotlivce Příprava na partnerský vztah, aneb jak porozumět sobě a jí nebo jemu – pro jednotlivce nebo jeho víkendová forma Příprava na vztah, aneb jak lépe porozumět sobě a jí nebo jemu – víkend pro jednotlivce.

Ti kteří směřujete raději na roční tantrické výcviky, je doporučené zahájit vstupním večerem Tantra kurz – večerní ochutnávka tantrické transformace (Cesty transformace) nebo víkendem Tantrická transformace – úvodní víkend (Cesty transformace).

Roční program víkendových kurzů

Na vstupní večery a víkendy navazují kurzy, které se již specializují na daná témata. Každému z nich se věnuje řada třech až pěti víkendových workshopů. První víkend je vždy vstupním do dané oblasti. Respektuje vaše stávající hranice a citlivou formou uvádí k využití celého potenciálu tématu. Z víkendu odcházíte s konkrétním souborem praktik a cvičení, které je do navazujícího kurzu vhodné přijmout a procvičit. Navazující víkendový seminář daného tématu se na začátku věnuje novým zkušenostem a prožitkům, které jste mezi kurzy získali. Dále jde do hloubky všech znalostí, praktik a technik příslušného tématu. Do uceleného ročního programu víkendových kurzů patří kapitoly 1. až 4.

Roční výcviky Cesty transformace (jeden ročník = 4 týdenní bloky)

1. roční tantrický výcvik Posvátné tělo – Vášnivý duch (PTVD)

Do nejkvalitnější tantrického výcviku prezenčně dostupného v Čechách a na Slovensku můžete vstoupit vstupním večerem Tantra kurz – večerní ochutnávka tantrické transformace (Cesty transformace-PTVD.0) a dále víkendy

Tantrická transformace – úvodní víkend (Cesty transformace-PTVD.1) a

Šamanské kolo sexuality (Cesty transformace-PTVD.2)

na které je nejvhodnější navázat již ročním výcvikem Tantrický výcvik Posvátné tělo – Vášnivý duch (Cesty transformace-PTVD.3) Ten je sestaven do 4 týdenních bloků od pondělního večera do nedělního odpoledne.

Úvodní večer PTVD.0 ani víkendy PTVD.1 a PTVD.2 nejsou povinné před nástupem na roční výcvik PTVD.3, ale jsou velmi doporučené. Pokud jde o váš první ucelenější výcvik v oblasti tantry, je vhodné některé z úvodních kurzů, nejlépe všechny, absolvovat.

2. Dalším výcvikem nejvyšší kvality je TANTRICKÁ MASÁŽ – roční profesionální výcvik – Umění transformační tantrické masáže (Cesty transformace)

Tento roční výcvik tvoří 4 týdenní bloky od úterního večera do nedělního odpoledne. Toto je výcvik, ze kterého čerpají všechny ostatní kvalitní výcviky tantrické masáže v Čechách a na Slovensku.

Dvouletý výcvik vícedenních kurzů

Samostatným dvouletým programem je 5. Umění milování – tantra a další směry v 2letém výcviku (2LV).

Strukturovaný přehled kurzů a jejich návaznost

1. Štěstí, vztahy, vášeň a láska

Do této řady kurzů patří semináře, které jsou připraveny pro všechny, kteří se s touto oblastí začínají seznamovat. Hlavním záměrem je zprostředkovat základní dovednosti při respektování osobních a párových hranic. Probíhají v rámci jednotlivých večerů nebo několika bloků večerů.

Pro páry i jednotlivce:

Především pro páry:

Pro jednotlivce:

2. Umění milování a vědomý sex

Základní řadou víkendových kurzů Školy Umění milování jsou UM1 až UM3 a jsou zaměřené na vztahová témata intimních a životních parterů. První dva jsou sestaveny tak, že neintimní cvičení probíhají v rámci kurzu. Intimnější praktika jsou vysvětlena a zadána jako cvičení domů.

Nebo využijte speciální retreaty pro páry i jednotlivce, které jsou spojením a rozšířením UM1 a UM2.


3. Vědomý dotek a mistrovství masáže

Masážní řada víkendových kurzů je uceleným systémem, který přináší do života plnou sílu vědomého doteku. M1 až M4 jsou určeny jak pro soukromou, tak profesionální praxi. M5 je pak určen pro ty, kteří se vědomému doteku a masážní praxi chtějí věnovat profesionálně. Po absolvování M5 a supervizí získají profesionálové i certifikát pro tantrickou masáž.

Alternativou předchozích čtyř kurzů je intenzivní 8denní masážní kurz v době letních prázdnin.

nebo občasný speciál

Na předchozí varianty je pak možné navázat profesionálním workshopem (pátek večer až neděle). Profesionální výcvik je celkově 11 denní a je tak jedním ze dvou nejkomplexnějších výcviků v České republice.


4. Transformace stínu a jeho přijetí, potlačené Já, vědomé BDSM

Teorii a praxi stínů se za pomoci mnoha různých rituálů a technik věnujeme v těchto kurzech.

Většinou spojujeme dva víkendové kurzy do čtyřdenních, které jsou pak obohaceny i o Play Party nebo Play Party 2.  Absolventi Play party 1 nebo 2 se pak mohou účastnit též samostatné LUX Play party – svoboda, radost a plnění snů (PP3) !!! NOVINKA !!!


5. Roční výcviky Cesty transformace (jeden ročník = 4 týdenní bloky)

Do nejkvalitnější tantrického výcviku prezenčně dostupného v Čechách a na Slovensku zájemci často vstupují úvodním večerem Tantra kurz – večerní ochutnávka tantrické transformace (Cesty transformace) nebo víkendem Tantrická transformace – úvodní víkend (Cesty transformace), na který pak navazuje Tantrický výcvik Posvátné tělo – Vášnivý duch (Cesty transformace) a tvoří ho 4 týdenní bloky od pondělního večera do nedělního odpoledne.

Dalším výcvikem nejvyšší kvality je Tantrická masáž – roční výcvik (Cesty transformace), který tvoří 4 týdenní bloky od úterního večera do nedělního odpoledne. Toto je výcvik, ze kterého čerpají všechny ostatní kvalitní výcviky tantrické masáže Čechách a na Slovensku.

6. Intenzivní výcvik tantry, indiánských nauk a moderních směrů

Nejhlubším, a nejen v České republice výjimečným výcvikem, je dvouletý program tvořený 6 vícedenními bloky. Ten kombinuje dovednosti východní tantry, moudrých Májů a dalších učení do nesmírně inspirující kombinace prožitkového osobního rozvoje, který má silný vliv i na naši schopnost rozvíjet vztahy ať pracovní, rodinné nebo intimní.


7. Setkání, oslavy, rituály a praktika

Tantrická praktika slouží k procvičování dovedností získaných v rámci různých kurzů nejen ve Škole Umění milování.

Oslavy jsou příležitostí setkávat se minimálně 1x za čtvrtletí v komunitě lidí s otevřeným srdcem a oslavit radost ze života bez alkoholu, kouře a o to intenzivněji ve svém vnitřním světě v blízkosti všech ostatních.

Opakující se akce vázané na konkrétní událost v roce:

Ostatní občasné akce:


8. Seznamka trochu jinak

Samostatnou aktivitou jsou večery pro nezadané „Seznamka trochu jinak“, které jsou příležitostí pro netradiční formu navazování nových přátelství a vztahů.

Další příležitostí k seznámení je „Seznamka dotekem – celodenní workshop“.


9. Trénink pro profesionály


Jednotlivé víkendy jsou od sebe vzdáleny několik týdnů, je tedy dostatek času nové zkušenosti, prožitky a dovednosti zažít. Pokud na některý z víkendů nebudete moci, je možné nahradit si ho v příštím termínu.

Roční výcviky probíhají v uzavřené skupině a je potřeba dodržet vyhlášené termíny daného ročníku. Pokud někdo onemocní, má možnost nahradit si chybějící blok v dalším ročníku.

Přihláška na kurz

V páru? Ne Ano
Souhlasím s podmínkami
Souhlas s ochranou a nakládáním osobních údajů GDPR