Emoce a energie dobrý sluha, špatný pán

EMOCE A ENERGIE DOBRÝ SLUHA, ŠPATNÝ PÁN s Janem Komedou

Emoce a energie - nenechme se jimi ovládat, naučme se jim rozumět a vést je

Emoce a energie – to, že je ignoruješ, neprojevuješ nebo maskuješ, neznamená, že je nemáš.

Emoce a energie – nenechme se jimi ovládat, naučme se jim rozumět a vést je,

jsou to díky čemu vnímáme, že žijeme. Je to jeden ze základních aspektů našich životů, přesto mnoho z nás neví jak s nimi nakládat.

Tento workshop činí životy naplněnější a radostnější! Ukazuje, že nemusíme být obětí svých pocitů, ale že po většinu svého života si můžeme zvolit co budeme prožívat. Bezpočet lidí v rámci tohoto semináře zažilo silné „aha“ momenty a dlouhodobě zásadně přispívá ke krásnu mnoha lidí. Pokud váháte jakým workshopem začít cestu prožitkového seberozvoje, toto je určitě jedna z nejvhodnějších příležitostí. I pokud se věnujete seberozvoji delší dobu a podobným workshopem jste zatím neprošli, je toto velmi důležitý krok.

Je naší přirozeností chtít zažívat krásno a často se o to snažíme. Mnoho cest a přístupů se ale soustředí jen na kladné prožitky. Všichni však občas zažíváme i mnohem hutnější emoce – vztek, nenávist, žárlivost, skleslost, ublížení, beznaděj …

Přes dobré či výborné životní podmínky, jsme nespokojení, rozladění či naštvaní. Ukážeme si na praktických cvičeních a porozumíme, že energie (např. emoce) nelze potlačovat, ale můžeme je vést a po krátké chvíli se i rozhodnout, zda v nich setrváme nebo vystoupíme a vstoupíme do jiné. Díky tomu budeme v životě mnohem více prožívat to co si přejeme.

Emoce a energie – jak s nimi pracujeme

Tento prožitkový seminář, ostatně jako i mnohé naše další, je veden jak z vědeckého pohledu nejnovějších poznatků o mozku, nervové soustavě a těle, tj. jak je naše emocionálno chápáno racionálním pohledem vědců, tak z pohledu dávných přístupů. Pro mnohé z nás není překvapivé, že výzkumy v posledních letech tyto přístupy potvrzují. Mnoho moderních výzkumů tak potvrzuje to co je předáváno, jako velmi účinné dovednosti, ještě před tím, než byly vysvětleny moderní vědou.

Zatím co vědecký slovník hovoří o „já“ a dovednosti emocionální zrnitosti (hrubé či jemné) tantra pohlíží na nás samotné jako bod vědomí a formu energie. Jde možná o pohled z jiného úhlu, ale směrující ke stejnému cíli.

Některé výzkumy potvrzují, že emoční inteligence (EI) je 2x důležitější pro schopnost učit se, dosahovat výsledků a žít naplněnější a zdravější osobní i pracovní život než naše kognitivní schopnosti. Zatímco vědecký pohled se v posledních dekádách propracovává k vysvětlení principů na kterých stojí mnoho dávných filosofií a učení z pohledu práce s emocemi, tantra bere emoce jako jeden z typů energie a učí nás, jak ve svém životě efektivně využít komplexnější dovednosti.

Organizace semináře

Procesy v rámci semináře si prochází každý sám za sebe. Není třeba se ho účastnit v páru, ale současně je v pořádku přijít i jako pár. Budeme se prožitkově rozvíjet v dopoledním a odpoledním bloku oddělenými přestávkou na oběd.

Většina našich seminářů se z významné části věnuje emocím a energiím, podívejte se na celkovou strukturu a návaznost seminářů a jejich aktuálně vypsané termíny.

 

Přihláška na kurz

V páru? Ne Ano
Souhlasím s podmínkami
Souhlas s ochranou a nakládáním osobních údajů GDPR

Přihláška na kurz

V páru? Ne Ano
Souhlasím s podmínkami
Souhlas s ochranou a nakládáním osobních údajů GDPR